Eventcation

8 กิจกรรม CSR ยอดนิยมทั่วไทย

     กิจกรรม CSR ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกอันดีให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและยังได้รับประสบการณ์ที่ดีอีกด้วย ทาง Eventcation จึงขอนำเสนอ 8 กิจกรรม CSR ยอดนิยมทั่วไทย สำหรับท่านที่ยังไม่มีไอเดียหรือตัวเลือกในการทำกิจกรรม CSR ไว้เพื่อเป็นทางเลือก จะมีกิจกรรมอะไรและที่ไหนบ้างตามไปดูกันเลย

1.  กิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล พัทยา/ชลบุรี

CSR0012

     กิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลหายากในประเทศไทยเนื่องจากในปัจจุบันเต่าทะเลที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นเริ่มมีจำนวนน้อยลงเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมนี้จะมีการเก็บไข่เต่ามาเพาะฟัก แล้วอนุบาลให้มีอายุ 3 – 6 เดือน ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ทะเลที่ริมหาดจุกเสม็ด ซึ่งจะดำเนินการอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี

2. กิจกรรมปลูกต้นโกงกางที่ป่าชายเลน หัวหิน/ชะอำ

CSR0008

     กิจกรรมปลูกต้นโกงกางที่ป่าชายเลน กิจกรรมนี้จะให้ทุกท่านได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะวิกฤตด้านทรัพยากรป่าไม้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ สร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่าง ๆ อาทิ ปูดำ กุ้ง และปลาตัวเล็กต่าง ๆ ซึ่งในการปลูกต้นโกงกางนี้ก็จะค่อย ๆ เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาในการเติบโตอย่างน้อย 5 – 10 ปี โดยกิจกรรมปลูกต้นโกงกางนี้จัดขึ้นในหัวหิน – ชะอำ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ยอดนิยม เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพ ใช้เดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมง

3.  กิจกรรมคนช่วยช้าง กาญจนบุรี

CSR0001

     อีกหนึ่งกิจกรรมเอาใจสำหรับคนที่รักช้างกับ กิจกรรมคนช่วยช้าง ซึ่งช้างถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือช้างที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ช้างชรา ช้างที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ช้างเร่ร่อน และช้างด้อยโอกาสที่ไม่สามารถทำงานตามปางช้างได้ เพื่อให้ช้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยรายละเอียดของกิจกรรมนั้นทุกท่านจะได้ปลูกพืชอาหารช้าง เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด ฟักทอง หญ้าบาน่า เลี้ยงช้างและอาบน้ำร่วมกับช้าง พร้อมชมวิถีธรรมชาติของช้างที่จังหวัดกาญจนบุรี

4.  กิจกรรมเก็บขยะ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

CSR0063

     กิจกรรม CSR เก็บขยะ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการทำความดีด้วยการร่วมกันเก็บขยะรอบๆพระธาตุดอยสุเทพ บริเวณจุดจอดรถ 2 ข้างทางจนถึงทางขึ้นบันไดของวัดให้สะอาดและสวยงาม เนื่องจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวชมพร้อมกับสักการะบูชาเป็นจำนวนมากทำให้มีในบริเวณวัดมีขยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ และยังอิ่มบุญไปพร้อมกันด้วย

5.  กิจกรรมคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ภูเก็ต

CSR0050

     กิจกรรมคืนปูม้าสู่ทะเลไทย เป็นกิจกรรมที่จะมีการร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้าที่บริเวณป่าชายเลน เพื่อเป็นการเพิ่มพันธุ์ปูม้าและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้เกิดความยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บ้านท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการดูแลและประสานงานโดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ที่จะคอยให้ความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว

6.  บริจาคสิ่งของที่โรงเรียนเกาะกูด

CSR0074

     กิจกรรมบริจาคสิ่งของที่โรงเรียนเกาะกูด จังหวัดตราด โดยกิจกรรมนี้จะเป็นการบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียน อาทิเช่น ทุนการศึกษา ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ที่ยังขาดแคลนและขาดความพร้อมในหลายด้าน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะกูด

7.  กิจกรรมปลูกป่าเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

CSR0059

     กิจกรรมปลูกป่าเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่ให้ท่านได้มาปลูกป่าในบริเวณเขาใหญ่ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลของชนิดพันธุ์ไม้ที่เราจะปลูกว่ามีความสำคัญกับป่าอย่างไร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หาอาหารแก่สัตว์ต่าง ๆ อีกด้วย

8.  กิจกรรมสร้างบ้านปลา ณ ชุมชนบ้านมดตะนอย ตรัง

CSR0005

     กิจกรรมสร้างบ้านปลา เป็นกิจกรรมที่จะให้ท่านได้นำบ้านปลาไปวางไว้ใต้ทะเล เพื่อให้ปลามีที่อยู่อาศัยและสามารถเพิ่มจำนวนมากขึ้น กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ชุมชนบ้านมดตะนอย จังหวัดตรัง เป็นอีกหนึ่งในชุมชนชาวประมง ที่มีพื้นที่ปลายน้ำซึ่งจะไม่สามารถออกหาปลาในช่วงหน้ามรสุมได้ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ เลยเกิดเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านของชุมชนบ้านมดตะนอยให้ดียิ่งขึ้น

     ทั้ง 8 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้คัดสรรมาอย่างดีแล้วว่าเหมาะสม และสามารถรองรับทุกท่านได้ หากท่านมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรม CSR ทาง Eventcation เรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ยินดีให้บริการ เพื่อให้ท่านได้เลือกกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมมากที่สุด หรือหากท่านอยากเลือกกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น สามารถกดเข้าไปเลือกชมเพิ่มเติมได้ที่ Eventcation.com ซึ่งรวมกิจกรรมไว้อย่างมากมายทั่วประเทศเอาไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites