Eventcation

Month: October 2022

รีวิวจากลูกค้า : บริษัท True IDC
October 12, 2022

ทีมงาน Eventcation ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ บริษัท True IDC ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดกิจกรรม Outing สุดพิเศษ ประจำปีนี้ค่ะ ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าเลือกเดินทางไปทำกิจกรรมที่…

Continue reading

รีวิวจากลูกค้า : GIZ
October 12, 2022

ทีมงาน Eventcation ขอขอบพระคุณลูกค้าคนสำคัญ สนง.องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลการจัดกิจกรรม Team Building…

Continue reading

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites