Eventcation

3 กิจกรรมเพื่อสังคมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา

3 กิจกรรมเพื่อสังคมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา🌳💗🌊
        กิจกรรมที่เราทุกคนจะช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าไม้และสัตว์น้ำบริเวณนั้นให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ โดยที่เราจะไม่เข้าไปทำลายความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในนั้น กิจกรรมที่ทำให้ทุกท่านช่วยกันดูแล มีดังนี้
🌱กิจกรรมปลูกป่าชายเลน สถานที่ที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดเกิดขึ้นในบริเวณนั้น เราควรที่จะดูแลสถานที่
แห่งนี้เอาไว้เพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดผลเสียต่อระบบนิเวศทำให้สิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นลดลง
🛶กิจกรรมล่องเรือหัวโทงชมวิวเขาหน้ายักษ์ สิ่งที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความสวยงามของสิ่งแวดล้อม คือการที่เราได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติอย่างแท้จริง และจะทำให้เราตระหนักถึงการรักษาสิ่ง ๆนั้นเอาไว้ให้อยู่ได้อย่างยาวนาน
🦀 กิจกรรมปล่อยลูกปูดำ ด้วยความพิเศษของปูชนิดนี้คือ สีที่ไม่เหมือนกับพันธุ์อื่น ๆและที่สำคัญคือปูชนิดนี้เป็นปูหายากและนิยมเลี้ยงไว้เฉพาะที่ป่าชายเลนเท่านั้น เราจึงควรที่จะรักษาปูดำชนิดนี้เอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มัน
สูญพันธ์
ถ้าเราทุกคนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ นั้นอยู่รอดด้วย และถ้าคุณได้ทำกิจกรรมจาก
ทางเราคุณจะเป็นหนึ่งในคนที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 🦐🦈🦀🦪🐟

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites