Eventcation

โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท (Tawaravadee Resort Hotel)

 • Code: VNU0236
 • พื้นที่กลางแจ้ง สวน
 • โรงแรม
 • 10 ห้องประชุม
 • สูงสุด 800 ท่าน

      ศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนาแห่งภาคตะวันออก ประกอบด้วยห้องประชุม 10 ห้อง รองรับการประชุม ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ จุมากกว่า 800 คน รวมถึงการจัดเลี้ยงสังสรรคที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์แสงสีเสียงใหม่ล่าสุด หรือ พื้นที่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ทั้งหมดนี้ ทำให้รีสอร์ทได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 10 ปี

โซน Outdoor

 • บริเวณสระน้ำตก  ขนาดพื้นที่ รองรับลูกค้าได้ถึง 500 คน เวทีมาตรฐานพร้อมข้อความบนเวที ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดงาน สามารถใช้พื้นในการจัดงาน ได้ถึงเวลา 22.00 น.
 • บริเวณลานสระว่ายน้ำ  ขนาดพื้นที่ รองรับลูกค้าได้ถึง 60 คน เวทีมาตรฐานพร้อมข้อความบนเวที ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดงาน สามารถใช้พื้นในการจัดงานได้ถึงเวลา 22.00 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Flipchart

 • LCD & LED

 • Microphone

 • Papernote

 • Pencil

 • Projector

 • Sound System

 • Whiteboard

ตำแหน่งที่ตั้ง และการเดินทาง

77 หมู่ 7 ต. ท่าตูม อ. ศรีมหาโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี 25140 ประเทศไทย

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share