Eventcation

ไออุ่นรีสอร์ท (I oon Resort)

  • Code: VNU0369
  • พื้นที่กลางแจ้ง สวน
  • โรงแรม
  • 1 ห้องประชุม
  • สูงสุด 200 ท่าน

      ไออุ่นรีสอร์ท บริการห้องพักบรรยากาศดี เหมาะสำหรับจัดงานประชุม สัมมนา งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ริมสระน้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • Flipchart

  • Projector

  • Sound System

  • Whiteboard

ตำแหน่งที่ตั้ง และการเดินทาง

41 หมู่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จ.สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 18000

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share