Eventcation

โรงแรมลายทอง (Laithong Hotel)

  • Code: VNU0173
  • โรงแรม
  • 8 ห้องประชุม
  • สูงสุด 1100 ท่าน

เพื่อพิสูจน์ความมีประสิทธิภาพและความไว้วางใจของท่าน โรงแรมลายทอง มีบริการห้องประชุมสัมมนา และห้องจัดเลี้ยงสำหรับโอกาสพิเศษ ด้วย ห้องขนาดต่างๆที่กว้างขวางกว่า 8 ห้อง รับรองผู้เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 50 - 1,100 คน พร้อมลานจอดรถอันกว้างขวาง ห้องต่างๆ ตกแต่งโทนสีอบอุ่น สไตล์คลาสสิก พร้อมรองรับการประชุมสัมมนาของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
รวมถึงงานจัดเลี้ยงโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน จัดเลี้ยงอาหารค่ำโต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์ ค็อกเทล หรืออาหารค่ำ ประเพณีการรับประทานอาหารแบบพื้นบ้าน กับอาหารอีสานรสแซ่บชวนลอง พร้อมวงโปงลางแสดงสด และมีอุปกรณ์โสตทัศนะ ที่ทันสมัย วิดีโอ โปรเจคเตอร์ วิดีโอ พรีเซ็นเตอร์ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เนต ไวร์เลส ไมโครโฟน ระบบแสง สี เสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ ไว้ให้บริการพร้อมสรรพอย่างมืออาชีพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • LCD & LED

  • Lighting System

  • Microphone

  • Projector

  • Sound System

ตำแหน่งที่ตั้ง และการเดินทาง

50 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share