Eventcation

CBI023 หนึ่งวันกับหนองชากแง้ว @ชุมชนบ้านหนองชากแง้ว

 • Code: CBI023
 • ขั้นต่ำ 10 ท่าน
 • สูงสุด 50 ท่าน
 • ครึ่งวัน

จุดหมายปลายทาง

 • ชลบุรี

ประเภทกิจกรรม

 • Tours & Attractions
 • Workshop
 • กิจกรรมในร่ม
 • สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดกิจกรรม

10.00 น.        พร้อมกัน ณ ชุมชนบ้านหนองชากแง้ว ชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว มาอยู่ร่วมกับคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานมาก่อน ในปัจจุบันชุมชนชากแง้วกลายเป็นสถานที่หนึ่งของถนนสายท่องเที่ยวเชิงชีวิตและวัฒนธรรมของแหล่งต่างๆ ที่สะท้อนความมีวัฒนธรรมเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นน่าเรียนรู้ บรรยายโดยปราชญ์ชาวบ้าน (ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที)

10.30 น.        หลังจากท่านอิ่มอร่อยกับอาหารว่างแล้ว นำท่านทำกิจกรรม Workshop ถ่านดูดกลิ่น กิจกรรมที่ท่านจะได้ชมสาธิตการทำถ่าน สินค้าดีเด่นประจำชุมชน ที่มีรูปร่างเป็นสัตว์ และผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นเต่า สตอเบอร์รี่ ก็มีให้ท่านได้เลือกสรร นำไปลงสี ออกแบบได้ตามใจชอบ เมื่อเสร็จแล้วท่านสามารถนำไปแขวนไว้ที่บ้าน หรือรถยนต์ เพื่อดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

11.30 น.       เมื่อเสร็จกิจกรรม รับประทานอาหารกลางวัน กับเมนูท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านหนองชากแง้ว

12.30 น.        หลังอิ่มอร่อยกับการรับประทานอาหารกลางวันแล้ว นำท่านทำกิจกรรม Workshop สบู่ฟักข้าว กิจกรรมที่ท่านจะได้ทำทั้งสบู่ก้อน หรือสบู่เหลวจากฟักข้าวที่ปลูกโดยเกษตรกรของชุมชน เมื่อทำเสร็จแล้ว ท่านยังสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้าน เพราะสบู่ฟักข้าวมีส่วนช่วยดูแลผิวพรรณลดริ้วรอย และชะลอความแก่ของผิวหนังอีกด้วย (ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที)

13.00 น.        เมื่อท่านทำกิจกรรมสบู่ฟักข้าวเสร็จแล้ว นำท่านทำกิจกรรม Workshop บาธบอมสมุนไพร กิจกรรมที่ท่านจะได้ผสมวัตถุดิบจากผงสมุนไพรต่าง ๆ เช่น ตะไคร้ มะกรูด พร้อมใส่สีผสมอาหารเพิ่มสีสันน่ารักๆ ให้แก่บาธบอม เมื่อเสร็จแล้วสามารถนำกลับบ้านไปใช้ เพื่อช่วยผ่อนคลาย ความอ่อนล้าจากการทำงานได้เป็นอย่างดี (ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที)

13.30 น.        นำท่านทำกิจกรรมแช่เท้าจากบาธบอมสมุนไพร ให้ท่านได้ผ่อนคลายสบายเท้า รวมถึงมีส่วนช่วยให้ระบบภายในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหาร หรือระบบการไหลเวียนเลือด รวมถึงช่วยให้ท่านสามรถนอนหลับได้ง่ายยิ่งขึ้น (ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที)

14.00 น.      นำทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างกับเมนูกุ้งกระบอก อาหารทานเล่นขึ้นชื่อของชุมชนหนองชากแง้ว มีลักษณะเป็นแป้งทอดห่อกุ้ง คล้ายกับปอเปี๊ยะทอด จิ้มกับซอสที่เตรียมไว้เข้ากั๊น เข้ากันสุดๆ

14.30           หลังจากที่ท่านผ่อนคลายกับการแช่เท้า เสร็จสิ้นกิจกรรม อำลาทุกท่านด้วยความประทับใจ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

 • Email: eventcation@billion.co.th

 • LINE: @eventcation

 • Tel: 02-237-7787

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าทำกิจกรรมถ่านดูดกลิ่น
 • ค่าทำกิจกรรมสบู่ฟักข้าว
 • ค่าทำกิจกรรมบาธบอมสมุนไพร
 • ค่าทำกิจกรรมแช่เท้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม (อาหารว่าง 1 มื้อและอาหารกลางวัน 1 มื้อ)
 • ค่าเจ้าหน้าที่นำชมและดูแลตลอดการทำกิจกรรมม (ปราชญ์ชาวบ้าน)
 • ค่าอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมทุกกิจกรรม
 • ค่าวัตถุดิบสำหรับทำกิจกรรมทุกกิจกรรม

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าเดินทางไปยังสถานที่ทำกิจกรรม
 • ค่าอาหารหรือกิจกรรมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไข และข้อมูลสำคัญ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าและหรือผู้ซื้อบริการทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมาก คือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ในนามนิติบุคคลคือ “บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด” เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินสดในทุกกรณี

การชำระเงิน : ชำระ 100% ก่อนการเดินทาง
หรือ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง)

 1. มัดจำ 70% จากใบวางบิล : หลังจากวางบิล 7 วัน
 2. ส่วนที่เหลือ 30% จากใบวางบิล : ก่อนเดินทาง 1 เดือน

บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด    ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 245-210915-1

การยืนยันการชำระเงิน
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อและเบอร์ติดต่อ ส่งEmail มาที่ ar@billiondmc.com

การยกเลิกการจอง/การสั่งซื้อและการไม่เข้าใช้บริการ
-  ต้องแจ้งทางบริษัทก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
- ยกเลิก หลังจาก 30วัน นับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share