Eventcation

อัมพวาน่านอน (Amphawa Nanon Hotel)

  • Code: VNU0355
  • โรงแรม
  • 1 ห้องประชุม
  • สูงสุด 80 ท่าน

      ให้บรรยากาศของพื้นที่ใจกลางตลาดน้ำอัมพวาสร้างความรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่พิเศษสำหรับกิจกรรมที่รองรับผู้ร่วมงานได้กว่า 80 คน งานประชุม งานสัมมนา งานเลี้ยง งานมงคลสมรส งานอีเวนท์และกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเมนูอาหารที่สร้างสรรค์มาจากใจ ไม่ว่าท่านต้องการจัดสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมในรูปแบบใด เพราะทุกๆ การรวมตัวกันของทุกคนมีความหมายการจัดพื้นที่และอุปกรณ์ที่คัดสรรมาอย่างดี รวมถึงการเตรียมความพร้อมและเก็บทุกรายละเอียดจึงมีความสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ช่วงเวลานั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • Parking

  • Projector

  • Sound System

  • Wifi

ตำแหน่งที่ตั้ง และการเดินทาง

96 ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share